Dartprotocol in de horeca

Beste Leden,

Op het moment van schrijven van dit stuk zijn we bijna klaar met het maken van de competitie.

Over de inhoudelijke competitie komt volgende week nog een stukje op deze site te staan. Graag willen wij u nu even bijpraten over het houden van de competitie.

Zoals iedereen wel weet, zijn er op dit moment regels die het eigenlijk nog onmogelijk maken om de competitie zo te houden dat het “wettelijk” kan. Het belangrijkste is hier de 1,5 meter regel. De spelers die daadwerkelijk aan het bord staan te spelen, hoeven, als daar geen plek voor is in het café, geen rekening te houden met de 1,5 meter mits het speelgebied is afgebakend. Dit kan door tape op de grond te plakken, tafels neer te zetten of via een ander afscheiding. Leden in een team die niet gooien, dienen zich te houden aan het Horecaprotocol. Dit betekent dat zij moeten zitten op 1,5 meter van elkaar. Elke locatiehouder is hier zelf verantwoordelijk voor. Verder dienen de darters zich ook te houden aan het dartprotocol dat is opgesteld door de N.D.B. samen met het NOC-NSF. Hiervoor zijn de teamcaptains verantwoordelijk.

Voor eenieder die het nieuws volgt, weet dat de regering wellicht met een coronapaspoort komt voor de horeca. Mocht dit doorgaan dan is ook hier de locatiehouder verantwoordelijk om dit te controleren en uiteraard is elk lid dan zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie. Bij het niet naleven van de regels is de D.V.O. niet verantwoordelijk.

Ook al maken bovenstaande regels het lastig om te darten, zou de competitie toch door moeten gaan. Mochten er locatiehouders zijn die hier vragen of opmerkingen over hebben, kunnen die zich melden bij via een mail aan het bondskantoor. Het bestuur zal dan, indien nodig, andere maatregelen nemen.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders