ALV

Twee maal per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) , meestal in april en november, gehouden bij Het Twentse Ros te Hengelo , aanvang 20.00 uur.

Het is van groot belang, dat tenminste de captain van elk team hierbij aanwezig is, maar er dient toch zekers 1 lid per locatie aanwezig te zijn. Op deze vergaderingen worden o.a. nieuwe wedstrijdregels besproken en voorstellen, die leden hebben ingediend. Er wordt dan gestemd of deze regels en voorstellen doorgaan.

Heel veel leden zijn niet op de hoogte van de nieuwe regels, wat veel verwarring en strafpunten in de competitie geeft. Ook zijn veel leden het achteraf niet eens met de nieuwe regels, dus laat je stem niet verloren gaan en zorg dat er per locatie tenminste 1 lid aanwezig is.

Notulen en Jaarverslag 2018:
Jaarverslag 2018
Notulen vergadering 29 mei 2018

Notulen en Jaarverslag 2017:
Jaarverslag 2017
Notulen najaarsvergadering 21 november 2017
Notulen voorjaarsvergadering 16 mei 2017

Notulen en Jaarverslag 2016:
Jaarverslag 2016
Notulen najaarsvergadering 22 november 2016
Notulen voorjaarsvergadering 26 april 2016