NDB

De Nederlandse Darts Bond werd opgericht in 1976. De organisatie groeide uit tot een landelijk opererende bond met afdelingen door heel het land. Er kwamen ook steeds meer onafhankelijke plaatselijke bonden. In juli 1989 resulteerde dit in de oprichting van de Nederlandse Darts Federatie, waarin de afdelingen als zelfstandig dartsorganisatie lid zouden zijn. Dit om een einde te maken aan de grote verdeeldheid in de dartssport. De federatie begon met 12 lidorganisaties (de oude afdelingen) die tezamen ongeveer 7.000 leden hadden.

Een aantal taken werden door het federatiebestuur afgestoten, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes, collectieve verzekeringen, e.d. Een aantal nieuwe taken werd op zich genomen. Een van de belangrijkste taken van het federatiebestuur was de groei van de federatie en vooral daarin werd veel tijd en energie gestoken. Inmiddels is in februari 2005 de NDF weer omgevormd tot een NDB.

Momenteel zijn er 25 regionale lidorganisaties aangesloten de bond met een gezamenlijk ledental van 33.000. De organisatie bestaat uit een bestuur, bondskantoor, commissies en vele vrijwilligers. Tweemaal per jaar vergadert de Algemene Ledenvergadering - het hoogste orgaan - over het beleid van de NDB in het verleden en de toekomst.

De NDB verzorgt twee landelijke competities (LaCo en SuperLeague), beker- en divisiekampioenschappen, Jeugd Team Kampioenschappen, een nationaal Ranking Circuit en (internationale) evenementen als de Dutch Open Darts. Tevens is de NDB verantwoordelijk voor de Nederlandse selecties van de heren, dames en jeugd en uitzendingen naar internationale toernooien.

De NDB is weer een afdelingsbond van de World Darts Federation waarbij 62 bonden over de hele wereld zijn aangesloten. De NDB is na de Engelse Dartbond een van de grootste afdelingsbonden.