Voortgang NDB

Beste Leden,

Zoals de meeste van jullie wellicht al weten, is het de afgelopen periode een roerige rijd geweest bij de NDB. Dit resulteerde uiteindelijk in het totale aftreden van het NDB bestuur. Ik had hier in een eerder nieuwsbericht al een keer melding van gemaakt.

Omdat het volgens de statuten van de NDB en het verenigingsrecht verplicht is een bestuur te hebben, is er vanuit de adviescommissie, waar ik zelf in zat, besloten 3 mensen naar voren te schuiven om in het bestuur van de NDB te gaan zitten. U raadt het wellicht al; ik ben 1 van de 3 die zich beschikbaar heeft gesteld. Doordat er in de statuten van de NDB een regel is opgenomen, die aangeeft dat je niet in het bestuur van een lid organisatie en in het bestuur van de NDB mag zitten (onverenigbaarheid van functies artikel 9 lid 3), is er voor gekozen om deze regel naast ons neer te leggen. Dit uiteraard in overeenstemming met de ALV.  Tijdens de BALV van zondag 8 april is het voorstel van de adviescommissie aangenomen (136 stemmen, 126 voor/10 tegen).

Dit houdt in dat jullie voorzitter nu ook secretaris is binnen het NDB bestuur. Het doel is om tijdens de najaars-ALV van de NDB (november/december) een nieuw volledig NDB bestuur te kunnen instaleren zodat het huidige “interim” bestuur zich weer kan terug trekken.

Ik wil jullie ervan verzekeren dat ik mij voor zowel de DVO als de NDB 100 procent in blijf zetten en ga zetten. Aankomende ALV van de DVO, 29 mei 2018, zal ik mij dan ook opnieuw verkiesbaar stellen als voorzitter.

Mochten er leden zijn die vragen hebben omtrent de ontstane situatie of zich aan willen melden als bestuurslid voor de NDB, dan hoor ik het graag.

Lees ook:
- Uitkomst BALV NDB
- Voorzitter vertrekt
- Voortgang van de Adviescommissie NDB
- Brief NDB aan WDF/BDO
- BALV benoemd bestuur!

Ingko Mulders
Voorzitter DVO
Secretaris NDB