Buitengewone ALV van de NDB

Beste leden,

Afgelopen zaterdag, 3 maart, is er door het bestuur van de NDB een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) uitgeroepen, omdat er binnen het bestuur van de NDB een crisis was ontstaan.

Zonder heel diep in te gaan op alle zaken (bekend bij mij) komt het er in het kort op neer dat de voorzitter, Tim Oosterbroek, vindt dat de NDB meer zakelijk, meer NDB gericht (lees spelers en leden) en dat het bestuur meer moet sturen richting kantoor. De andere 2 bestuursleden, Rinus van Loof-Van Overmeeren en Rudi van Olderen hielden meer vast aan de huidige visie van handhaven van het reeds gevoerde beleid, waarbij het bestuur niet aanstuurde maar ondersteunde en bestuurde op afstand.

Na een goede vergadering, geleid door een externe voorzitter, waarbij iedereen zijn zegje kon doen en alle vragen gesteld konden worden, is na ongeveer 2 en half uur een stemming geweest. Hier waren 3 keuzes: Tim en zijn visie, Rudi en Rinus en hun visie of een neutrale stem uitbrengen. Doordat Rudi en Rinus in hun verklaring al hadden aangegeven dat zij niet meer met Tim samen wilden werken betekende dat bij optie 1 en 3 zij zelf uit het bestuur zouden stappen (let op! Ze zijn niet ontslagen). Na het tellen van de stemmen (uitslag bekend bij mij) kwam naar voren dat de vergadering koos voor de visie van Tim. Omdat er nooit 1 bestuurslid kan zijn die beslissing mag maken en ook gezien de huidige omstandigheden binnen de NDB besloot de ALV dat er een commissie moest komen. Deze commissie gaat Tim ondersteunen en helpen met het neerzetten van het nieuwe bestuur met inachtneming van de wensen van de ALV.

De commissie zal samen met Tim en Niels de Ruiter, directeur van het NDB-kantoor, samen komen (datum is al bekend) om alle onenigheden uit het verleden glad te strijken en samen naar de toekomst te kijken om te zien wat het beste is voor de NDB en te zorgen dat er bij de aankomende ALV van de NDB er nieuwe NDB-bestuursleden kunnen worden aangedragen die mee willen helpen aan dit doel.

Ikzelf heb mij aangemeld voor de commissie, omdat ik vind dat wij als DVO niet moeten weglopen voor onze verantwoordelijkheden. Ik zal in samenspraak met ons bestuur en de andere commissieleden proberen er alles aan te doen om te zorgen dat de NDB in zijn geheel hier sterker en beter uitkomt.

De vraag aan jullie: Wij zijn op zoek naar mensen die zich zouden willen aanmelden voor het bestuur van de NDB. Dit is uiteraard geen kleinigheid, maar ben je benieuwd wat het inhoud en ben je geïnteresseerd neem dan contact op met mij. Ik ben bereid om vragen te beantwoorden en je te helpen en/of te begeleiden hierbij.

Ingko Mulders
Voorzitter D.V.O.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de NDB.