Algemene Leden Vergadering 2018

Belangrijke informatie!

Beste Leden,

Naar aanleiding van de lage opkomst de laatste jaren bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de DVO heeft het bestuur ervoor gekozen om dit jaar, 2018, te kijken of één ALV ook volstaat. Onze statuten (te vinden op deze site) geven aan dat dit mag.

Dat betekent dat de ALV die wij willen gaan houden op dinsdag 24 april de enige is van dit jaar. Wat inhoudt dat de ALV in het najar, normaal in november, komt te vervallen en wij dus nu al in april de eventuele bestuursverkiezingen gaan doen en de begroting gaan presenteren voor 2019.

Onze statuten geven aan wat jullie als leden kunnen doen, mocht er toch de wens zijn voor een extra ALV.

De officiële uitnodiging en agendapunten voor de ALV komen nog op onze site te staan. Mocht je ideeën of voorstellen willen aandragen voor het seizoen 2018-2019 dan zal je dat dus ook op de aankomende ALV moeten doen.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders, voorzitter.