Uitnodiging ALV 10-05-2023

Beste Leden,

Op woensdag 10 mei 2023 is er bij het Twenste Ros de Algemene Leden Vergadering van de Dart Vereniging Oost-Nederland. Wij nodigen bij dezen ieder lid uit om de A.L.V. bij te wonen. De zaal is open om 19:30u en de A.L.V. zal om 20:00u beginnen.

De agenda van de A.L.V. ziet er als volgt uit.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen A.L.V. 14 juni 2022
5. Verkiezing bestuursvergadering
6. Verkiezing Kascontrole commissie en commissie van beroep/bezwaar.
7. Competitie zaken

Pauze

8. Financiën
9. Jaarverslag
10. Verslag jeugd
11. Voorstellen en wijzigingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Dan graag even uw aandacht voor punt 5. Wij zijn als bestuur nog steeds op zoek naar bestuursleden. De functie van secretaris staat al een tijdje open en de functies van penningmeester en ledenadministratie komen open te staan. Bij te weinig animo bestaat er een kans op een Bijzonder Algemene Leden Vergadering waarbij er beslist gaat worden over de toekomst van onze vereniging. Mede omdat een vereniging niet zonder volledig bestuur kan bestaan. 

Ook voor punt 6 graag aandacht. Dit zijn commissies die zijn ingesteld door de A.L.V. en niet door het bestuur. De A.L.V. dient er zorg voor te dragen dat deze worden ingevuld. Op dit moment is er geen commissie van beroep/bezwaar. Dat betekent dat een opgelegde straf door het bestuur niet kan worden aangevochten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de A.L.V. oftewel de leden. De Kascontrole commissie bestaat uit Ben Vinke en Nelleke Coenrades, zij hebben beide aangegeven niet door te gaan. Dus ook hier zoeken wij nog personen voor.

Mochten er nog leden zijn die voor punt 11 iets willen indienen dat kan tot een week voor de A.L.V. het bestuur brengt 1 reglementswijziging in.

Ik hoop u allen te zien op de A.L.V.

Ingko Mulders

Voorzitter