Start Competitie 2021-2022

Beste leden,

Zoals jullie wellicht allemaal al wel weten, gaan wij vanaf maandag 7 maart beginnen met het dartseizoen 2021/2022. De competitie was al gemaakt voor het hele seizoen. Wat we nu hebben gedaan is de competitie indeling gelaten zoals die was, alleen spelen wij maar halve competitie. Deze gegevens staan allemaal al in Teambeheer, op onze site en de Teambeheer App. Hieronder nog wat belangrijke punten voor het aankomende seizoen.

Promotie/Degradatie

Omdat we een half seizoen spelen (50%), zijn de regels voor promotie en degradatie van toepassing. Deze regel kan je vinden in het reglement artikel 17, punt 3. De wijze van promotie en degradatie kan je vinden onder artikel 11.

Afgelopen jaar hebben wij met inschrijven nog rekening gehouden met een voorkeur voor een divisie, omdat er al zolang niet was gegooid. Hierdoor zijn er poules met minder teams dan de 14 die er normaal zijn. Om volgend jaar weer te kunnen beschikken over een goede en complete competitie zullen wij het volgende seizoen de divisie vanuit onder opvullen. Dit betekent dat een nummer 2 zelfs kan promoveren zonder daarvoor te hoeven spelen. Maar ook de beste nummers 3 of misschien wel 4 zullen op deze manier promoveren. Dit is niet iets nieuws en werd voorafgaand aan corona ook al gedaan.

De nummers 12, 13 en 14 zullen te allen tijde degraderen. Teams die op basis van bovenstaande in aanmerking komen om te promoveren, zullen dit ook gaan doen. Er is niet over te onderhandelen. Wij willen de competitie weer zo snel mogelijk op een normale manier hervatten.

Inschrijving/Spelerspasjes

De inschrijving voor het seizoen 2022/2023 vindt plaats vanaf zaterdag 2 juli 2022. Dit is de zaterdag nadat iedereen zijn laatste wedstrijdformulier heeft moeten inleveren en de stand bekend is. De inschrijving is geopend tot 17 juli 2022. Dit zijn maar 2 weken en is anders dan de 4 weken die er normaal voor staan. Dit heeft te maken met het laat beginnen van deze competitie, de zomervakantie en het maken van de competitie voor het seizoen 2022/2023.

Op dit moment werken wij nog met plastic speler pasjes, maar vanaf nu kan iedere captain ook de pasjes controleren via de App van Teambeheer. Dit geldt ook als een pascontrole. De controle blijft nog steeds verplicht, maar mag nu ook via de app. Mocht iemand er echt op staan om toch een plastic pas te krijgen, dan kan dit in overleg met de ledenadministratie.

Informatie verstrekken

Wij vragen elke captain om de informatie in Teambeheer goed bij te houden. Dit gaat niet alleen om de gegevens van de spelers (adressen, mailadressen etc.), maar ook om te controleren of de gegevens van de locatie waar gegooid wordt kloppen (adres, aantal banen, etc.). Klopt dit niet pas het dan aan of geef dit door aan ons. Dit voorkomt miscommunicatie.

Verder vragen wij elke teamcaptain om nog een keer te kijken naar de reglementen en statuten van de D.V.O. Dit voorkomt een hoop misstanden. Het bestuur zal te allen tijde de regels hanteren, zoals deze zijn opgesteld door de leden in de vorm van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit doen wij niet om teams/spelers te irriteren, maar om ervoor te zorgen dat wij allemaal volgens dezelfde spelregels spelen en er geen onderscheid komt. Dit zal voor sommigen wellicht als onrecht aanvoelen als er een beslissing tegen je wordt genomen, maar zolang wij de regels hanteren die zijn gemaakt door de leden kan er nooit een misverstand zijn. Dit maakt het voor het bestuur ook een stuk makkelijker en overzichtelijker. 

Mocht je het niet eens zijn met bepaalde regels dien dan een verzoek tot wijziging in bij de ALV en kom deze dan verdedigen. Bij een meerderheid van stemmen kan ook jouw voorstel worden aangenomen. Een datum voor de ALV zal te vinden zijn op de site en hiervan zullen de teamcaptains een mail krijgen. Ieder lid is altijd welkom om te komen.

Tot slot hopen wij dat na deze vervelende periode voor onze sport iedereen weer zal genieten van het gezellig samen zijn en er toch nog een mooi competitie komt.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders
Voorzitter

Teambeheer App

Apple App Store

Google Play Store