Verslag BALV 02-11-2021

Beste Leden,

Op 2 november, tijdens een drukbezochte B.A.L.V. hebben de leden/locatiehouders besloten dat de competitie 2021/2022 gaat beginnen op maandag 29 november 2021.

Leden en teams die onder de huidige wet- en regelgeving niet mee willen doen aan de competitie kunnen zich uitschrijven tot 14 november 2021. De leden hebben besloten dat er voor deze leden geen restitutie is van de contributie. Dit is conform de bestaande regels, zoals die staan beschreven in de reglementen. Het formulier kun je hier vinden.

De competitieleider zal aan de hand van de eventuele uitschrijvingen kijken of er in een elke divisie genoeg teams zitten of dat het nodig is om alsnog wat te wisselen.

Zoals aangegeven, zullen de leden en locatiehouders zich moeten houden aan de huidige wet- en regelgeving. Mocht dit niet gebeuren en maakt 1 van de teams hier bezwaar tegen dan kan dit team de wedstrijd claimen. Zij zullen dan 5 punten krijgen. De tegenpartij zal in dat geval geen minpunten krijgen maar 0 punten.

Omdat op dit moment de eindtijd in de horeca 0.00 uur is, zullen alle wedstrijden moeten stoppen om 23.45 uur. Dat betekent dat de stand op dat moment ook de eindstand zal zijn. Daarom vragen wij de teams om dan ook op tijd te beginnen en zorg dat je klaar staat als je moet gaan gooien.

Een verslag van de BALV kunnen jullie hier lezen.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders
Voorzitter