Corona Persconferentie 14-09-2021

Beste Leden,

Naar aanleiding van de persconferentie op 14 september kunnen wij meedelen dat de competitie op maandag 4 oktober van start zal gaan.

Het feit dat de 1,5 meter regel er nu af is, zorgt ervoor dat wij in elke locatie onze competitiewedstrijden kunnen houden, zoals wij gewend zijn. Uiteraard beseffen wij dat het verplichte coronapaspoort weer een ander probleem met zich mee brengt, maar dit is geen reden om niet te beginnen.

Er zullen leden zijn die er voor kiezen zich niet laten vaccineren en dat is prima, maar deze leden zullen zich dus wel moeten laten testen om op maandag te mogen gooien. Dit zijn de regels waar we het nu mee moeten doen. Dit betekent dus ook dat er nu wederom iets extra’s gevraagd wordt van de locatiehouders. We gaan ervan uit dat onze leden zich netjes opstellen tegen locatiehouders die zich wel willen houden aan de regels.

Wij verwachten van elke locatiehouder dat, als hij inderdaad actief alle gegevens controleert, hij dat doet voor zowel het uit als thuis team en alle overige niet dartende klanten. Hier mag absoluut geen onderscheid in zitten.

Mocht je op basis van bovenstaande twee alinea’s geweigerd worden op een locatie en kan je team daardoor niet met minimaal 3 man beginnen dan betekent dat ook dat je dus niet kan spelen. Wedstrijden die op basis hiervan niet gespeeld kunnen worden, zullen in teambeheer ingevuld worden als een geclaimde wedstrijd.

Leden die op basis van dit alles besluiten om aankomend jaar niet meer te gooien, kunnen zich terugtrekken. Zoals beschreven in onze regelementen (artikel 7.8) zullen zij wel lid blijven tot aan het einde van dit seizoen en zouden zij zich later in het seizoen kunnen inschrijven bij een ander team. Zij kunnen geen aanspraak maken op een teruggave van het contributiegeld.