Corona competitie 2020/2021

Beste Leden,

De coronapandemie duurt voort en dat vinden wij als bestuur zeer treurig. Niet in eerste instantie voor ons als vereniging, maar ook voor iedereen die er mee te maken heeft gekregen. Wij hopen dat iedereen er gezond uitkomt en voor onze locatiehouders hopen wij dat er snel een einde komt aan de situatie waar de hele horeca nu in zit.

Wij, als bestuur, zijn er om voor onze leden een mooie en werkbare competitie te maken en dat doen we graag. Maar gezien de huidige regelgeving en onzekerheid waar wij nu inzitten, heeft het bestuur besloten om de competitie 2020/2021 op te schorten. Dit doen we in ieder geval totdat de 1,5 meter regelgeving wegvalt of zo wordt versoepeld dat geen enkele horecaondernemer hier rekening meer mee hoeft te houden. Dit zeggen wij, omdat wij geen enkel lid of ondernemer willen dwingen iets te doen wat indruist tegen de wetgeving. En ja, dat kan betekenen dat er geen seizoen 2020/2021 gegooid wordt.

Artikel 20 in de statuten geeft aan dat een besluit van een orgaan niet mag ingaan tegen de wet. Als wij nu een competitie op zouden starten, verplichten wij mensen om iets te doen waarvan wij nu al weten dat veel van onze locaties hier niet aan kunnen voldoen. Wij willen leden en locatiehouders niet dwingen om iets te doen wat niet kan. Uiteindelijk is darten maar bijzaak in het leven.

De reden dat wij op dit moment de inschrijving nog niet geopend hebben, is als volgt: dit heeft te maken met alle administratie die daar omheen hangt, mocht de competitie niet doorgaan. Ook ligt hier een financiële reden achter. Als wij nu de inschrijving zouden openen, zou dat ook valse hoop afgeven. Dit terwijl wij in het oosten toch al wel wisten dat het niet gaat gebeuren dit jaar, ondanks wat andere organisaties zeggen en doen.

Mochten de regels voor de horeca alsnog aangepast worden, dan kunnen wij binnen 6 weken, en dat is de inschrijfperiode en het opzetten van de competitie, alsnog alles gereed hebben. Dit kost ons als vrijwilligers veel tijd, maar dat hebben wij er graag voor over.

Kort gezegd: wij als bestuur willen wel, maar zien wel dat niet iedereen mee kan gaan in deze regels. Daarom zien wij voorlopig af van een competitie. Dit is niet leuk en daarvoor zijn wij als vereniging niet opgericht, maar het is niet anders. Wij zijn er voor alle spelers en locatiehouders en willen graag een veilige competitie maken en wij hopen dat dit in de toekomst gewoon weer kan.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders 

voorzitter