Overlijden Matti Visscher

Na in eerste instantie overwinnen van een slopende ziekte heeft helaas de ziekte toch gewonnen. 

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Matti Visscher. Een jongeman die door velen binnen de D.V.O. bekend stond als een vrolijke man en ondanks alles toch altijd het positieve inzag van de dingen. 

Matti heeft het laatste jaar deel uitgemaakt van het LACO team van D.V.O. en ondanks dat het toen al niet goed met hem ging, was hij er altijd op de momenten dat het lichaam het hem toeliet. 

Wij wensen zijn familie, kennissen en ook zeker zijn grotevrienden kring veel sterkte toe in deze verschrikkelijke tijd.