Update mbt Corona en de competitie

Beste Leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van de regering die gehouden is op 21 april heeft het bestuur het volgende besloten:

Voor zowel de reguliere competitie als de bekercompetitie houden wij voorlopig nog steeds de datums en de oplossingen aan die wij reeds genoemd hebben in ons vorige bericht. Wij zijn ons er zeer goed van bewust dat er waarschijnlijk niet gedart kan worden voor, en wellicht ook niet na, deze datums, maar we houden wel vast aan dit plan.

Mocht er na 4 juni nog steeds niet gedart kunnen worden in de horeca, dan zal de competitie eindigen met de standen zoals ze nu zijn. De nummers 1 zullen promoveren en de nummers 2 spelen eventueel een promotiewedstrijd. De nummers 12, 13 en 14 zullen degraderen. Met meer dan 80% gespeeld, vinden wij dat we vast moeten houden aan een promotie- en degradatiesysteem. Er zijn teams die op dit moment bovenaan in de poule staan en te goed zijn voor de divisie waar ze inzitten. Zij zullen moeten kunnen doorstromen. Nogmaals: Wij weten dat voor sommige teams dit gunstig uitpakt en dat voor andere teams dit ongunstig uitpakt, maar de competitie afdoen als niet gespeeld (nietig verklaren), vinden wij niet gerechtvaardigd. Je zou daarmee alle behaalde resultaten van afgelopen seizoen weggooien. Denk hierbij aan de 170-ers, 180-ers en snelste leg. Sommige leden hebben die voor het eerst gegooid en dat zou dan ook allemaal verdwijnen.

Het bestuur heeft ook gekeken naar wat er zou kunnen gebeuren voor aankomend seizoen. Er bestaat een kans dat met de 1,5 meter samenleving darten, zoals wij dat nu kennen, in onze locaties niet kan plaatsvinden. Omdat er veel onzekerheid is bij veel van onze locaties en wij niet kunnen verwachten van jullie dat je je al inschrijft, nog voordat er duidelijkheid is gekomen vanuit de regering, hebben wij besloten dat de inschrijving van het nieuwe seizoen pas plaatsvindt op het moment dat ervoor iedereen duidelijkheid is. Zowel voor de leden als de locatiehouders.

Pas op het moment dat er meer bekend is, zal de DVO daarop inspelen. Het kan zijn dat de huidige opzet (meerdere divisies, poules met 14 teams en 2 spelhelften) gaat veranderen voor het seizoen 2020/2021 puur omdat er geen maandagen genoeg zouden zijn. Maar zodra het kan zal de DVO direct beginnen met het openzetten van de inschrijvingen en zal er op dat moment ook bekend zijn in welke vorm de competitie plaats gaat vinden.

De Algemene Ledenvergadering (ALV), die wij normaal houden in het voorjaar, zal nu niet plaatsvinden, maar wordt uitgesteld tot nader order. Het bestuur zal, ondanks dat alles stilligt, gewoon haar werk blijven doen voor de vereniging met die hoop dat er weer gedart mag worden in de horeca in Nederland.

Tot slot zeg ik tegen iedereen: Bovenstaande zal voor sommige leden weer een reden kunnen zijn om stoom af te blazen op social media, maar in deze tijden is darten, helaas, bijzaak. We missen het allemaal en iedereen kan niet wachten totdat we weer onderling mogen en kunnen gooien tegen elkaar. Maar zolang alles dicht zit is het niet anders.

Vanuit hier wil het bestuur alle locatiehouders nogmaals heel veel sterkte wensen en wij hopen dat eenieder van jullie het vol kan houden.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders
Voorzitter