De competitie en het coronavirus

Mocht de regering bepalen dat de horeca weer geopend is en wij weer kunnen en mogen darten, dan zijn de volgende maatregelen van toepassing:

6 april

Als de regering bepaald dat na 6 april de horeca weer open gaat, dan zal de competitie als volgt uitgespeeld worden:

Ronde

Datum

22

20 april

23

11 mei

24

18 mei

25

25 mei

26

8 juni

De bekerwedstrijden worden dan op zondag 7 juni gehouden, in een nog nader te bepalen locatie (waarschijnlijk Het Twentse Ros in Hengelo). Het gaat hier dan om de laatste 16, 8, halve finale en finale die allen op 1 dag zullen plaats vinden.

1 mei

Als de regering bepaalt dat de horeca weer open mag op 1 mei, dan zal de competitie als volgt uitgespeeld worden:

Ronde

Datum

22

11 mei

23

18 mei

24

25 mei

25

8 juni

26

15 juni

De bekerwedstrijden worden dan op zondag 7 juni gehouden, in een nog nader te bepalen locatie (waarschijnlijk Het Twentse Ros in Hengelo). Het gaat hier dan om de laatste 16, 8, halve finale en finale op 1 dag.

1 juni

Als de regering bepaalt dat de horeca weer open mag op 1 juni dan zal de competitie als volgt uitgespeeld worden:

Ronde

Datum

22

Woensdag 3 juni

23

Maandag 8 juni

24

Woensdag 10 juni

25

Maandag 15 juni

26

Woensdag 17 juni

Wij begrijpen dat een dag als woensdag niet de normale speeldag is, maar het betreft hier een uitzonderlijke situatie. Wij kiezen er als DVO voor om onze hoogste prioriteit te geven aan onze competitie en ook gezien de moeilijke situatie waarin onze locatiehouders zich bevinden, kunnen wij ons voorstellen dat zij graag zien dat er gedart wordt. Ook gezien het inkomstenverlies dat zij al geleden hebben. Heb dus begrip als darter dat er ook op woensdag gedart wordt.

De bekerwedstrijden worden dan op zondag 7 juni gehouden in een nog nader te bepalen locatie (waarschijnlijk Het Twentse Ros in Hengelo). Het gaat hier dan om de laatste 16, 8, halve finale en finale op 1 dag.

Voor alle bovengenoemde scenario’s geldt dat uitstellen niet meer kan. Mocht er op de woensdag echt niet gedart kunnen worden, dan mag er ook op donderdag gedart worden. Doe dit dan in overleg met de tegenstander. Waarbij de woensdag leidend is.

4 juni

Mocht de regering bepalen dat de horeca pas na 4 juni weer open gaat, dan heeft het bestuur besloten om de competitie af te sluiten op de standen zoals ze nu in teambeheer staan.

We weten dat dit voor een aantal team positieve en negatieve kanten zal hebben en daar zijn wij ons zeer van bewust. Maar wij zullen als vereniging door moeten. Het hele seizoen 2019-2020 afsluiten alsof het niet gespeeld is, is voor ons geen optie, omdat we wel op meer dan 80% van de competitie zitten. Kijkend naar de stand op de helft van het seizoen vinden wij dan ook niet gerechtvaardigd.

Wij zullen dus ook de huidige stand gebruiken als promotie en degradatie ijkpunt. Ook al zijn er in bepaalde divisies nog inhaalwedstrijden die echt van belang kunnen zijn. Dat weten wij, maar dit betreft een ongewone situatie waar wij als bestuur voor nu nog geen draaiboek voor hadden. Maar laten we eerlijk zijn: darten blijft dan een bijzaak gezien de gezondheid voor velen.

De beker komt dan ook te vervallen.

Ook zal er bij de laatste optie geen feestavond zijn en zullen wij dit seizoen niet spreken van “kampioenen”er zullen geen bekers zijn voor de nummers 1, 2 en 3. Dit uit respect voor de rest.

BELANGRIJK!!!

De inschrijfperiode voor het seizoen 2020 – 2021 is van 1 juli tot en met 14 juli. Dit is anders dan normaal, maar we willen nu al zekerheid geven voor volgend seizoen. Dit houdt in voor het bestuur, met vrijwilligers, dat zij er in de vakantieperiode alles aan doen om voor volgend jaar een goede competitie in elkaar te zetten. Wij vragen van jullie dan ook een beetje begrip.

Mocht het door de “Corana Crisis” zo zijn dat de regering anders bepaalt, dan kan het zijn dat het bestuur de competitie voor 2020 – 2021 anders gaat indelen. Het “Hoe en Wat” zal dan bekend worden gemaakt, maar eenieder mag ervan uitgaan dat wij, als bestuur, het beste voor hebben met al onze darters.

Rest mij nog te zeggen dat wij iedereen veel gezondheid en sterkte wensen en met name ook onze locatiehouders die het in deze tijden zwaar hebben.

Namens het bestuur,

Ingko Mulders
Voorzitter