Info over WBTR

Zoals tijdens de ALV van 16-06-2021 is besproken, is de DVO ook bezig om de statuten aan te passen conform de WBTR.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Om hieraan te kunnen voldoen, maken wij gebruik van de tool op www.wbtr.nl. Kijk ook op die website voor meer informatie over de WBTR.