Speciaal voor de Beker teams van afgelopen week.

Er zijn nog een paar teams die hun wedstrijd formulier moeten inleveren. Doe dit voor vrijdagavond en voorkom al gelijk strafpunten in de competitie.
Vacature(s) en Mededelingen

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. In tegenstelling tot wat op de ALV gezegd is, heeft Daniëlle Geerdink haar functie, door omstandigheden, eerder neer moeten leggen. Het secretariaat wordt tot die tijd waargenomen door Ingko Mulders. Ingko stelt zichzelf verkiesbaar tijdens de najaars-ALV voor de functie van voorzitter en kan zich op deze manier voorbereiden en inlezen.

Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Yvonne Docter heeft in de bestuursvergadering van 27 mei jl. aangegeven dat zij tijdens de voorjaars-ALV van 2016 haar taken als penningmeester neer gaat leggen.

Aanmelding en meer informatie kan worden gevraagd via ons mailadres: info@dvodarts.nl.

Downloads