Competitie 2015-2016

Dag beste leden van Dartvereniging Oost Nederland,

Zoals jullie zien staat de indeling van de divisies 2015/2016 online. We hebben geprobeerd om iedereen tevreden te stellen en aan zijn of haar wens(en) te voldoen. Ongeveer 98% is gelukt. Toch zullen er een of meerdere teams iets verder moeten reizen, maar dit is onoverkomelijk. We hebben te maken met meerdere teams van een locatie in één divisie. En aangezien we maximaal twee teams uit een locatie bij elkaar willen hebben, krijg je soms dat een team naar een andere divisie moet en dus iets verder moet reizen. 

Edit 28-07-2015: Verzoek aan iedereen om hun poule na te kijken. Dit in verband met diverse wijzigingen.

Rest ons nog om iedereen een goed en sportief dart seizoen te wensen.

Met vriendelijke groet

Bestuur DVO

Vacature(s) en Mededelingen

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. In tegenstelling tot wat op de ALV gezegd is, heeft Daniëlle Geerdink haar functie, door omstandigheden, eerder neer moeten leggen. Het secretariaat wordt tot die tijd waargenomen door Ingko Mulders. Ingko stelt zichzelf verkiesbaar tijdens de najaars-ALV voor de functie van voorzitter en kan zich op deze manier voorbereiden en inlezen.

Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Yvonne Docter heeft in de bestuursvergadering van 27 mei jl. aangegeven dat zij tijdens de voorjaars-ALV van 2016 haar taken als penningmeester neer gaat leggen.

Aanmelding en meer informatie kan worden gevraagd via ons mailadres: info@dvodarts.nl.

Donderdag 27 augustus: Captainsavond

Op deze avond zullen o.a. de (vernieuwde) reglementen worden uitgelegd, ledenpassen worden uitgedeeld en kan men algemene vragen stellen. Deze avond heeft voor de captains een enigszins verplicht karakter, omdat er in de loop van het seizoen toch veel vragen komen omtrent de reglementen.

Ook kunnen de leden op deze avond de plaquettes, bekers, enz. die niet op de feestavond opgehaald zijn, opgehaald worden.

Wij verwachten jullie dan ook in grote getale op deze avond bij Het Twente Ros te Hengelo. Aanvang 19:30u.

Downloads